Vi underhåller och förbättrar ett ledsystem som är runt 25 mil. Vi har kommunens bästa leder. Vi vill ha Er som medlem så vi kan fortsätta och ha bra leder och skapa allmän trivsel i byarna både med skoterförare men även med de övriga boende.